התקשרו אלינו בכל שעה 08-859-8111

600 מגה-וואט לתחנות קוגנרציה

לאחר ההסדרה הראשונה אשר עמדה על 400 מגה וואט, פרסמה רשות החשמל הסדרה חדשה לתחנות קוגנרציה, הפעם בהיקף של 600 מגה וואט. להבדיל מההסדרה הראשונית, בהסדרה זו בוחרת רשות החשמל בנקיטה של גישה נוקשה יותר אל מול יצרני החשמל. כחלק מגישה נוקשה זו, תופחת תקרת התשלום בצורה משמעותית ליצרנים שלא יעמדו בתנאי הנצילות במהלך השנים הראשונות.

ID:20864126

יו”ר רשות החשמל עו”ד אורית פרקש-הכהן ומליאת רשות החשמל אישרו הארכה הן של הסדרי המימון הקיימים ליצרני קונגרציה (טכנולוגיה המשלבת בין ייצור חשמל והפקת חום בצורה של קיטור, תוך שימוש בחום הנוצר ליצירת חשמל, אותו ניתן למכור לחברת החשמל), והן את ההסדרות התעריפיות הקיימות ליצרני קוגנרציה, בשנה נוספת. הארכה זו אושרה במקביל להסבת מתקני קונגרציה לייצור חשמל קונבנציונאלי, וזאת על ידי הגברת הודאות לגופי המימון.

בניגוד להגנות אשר נקבעו בעבר וניתנו ליצרני קונגרציה אשר חדלו לעמוד בתנאי הנצילות, הסדרה זו מעניקה הגנות קטנות יותר, וזאת בהתאם למגמתה של רשות החשמל, אשר שמה כמטרה להתאים את ההסדר לתהליך התבגרותו של משק

החשמל הפרטי, תוך מזעור העלויות המושלכות על היצרנים. על פי ההערכה, עשויה החלטה זו לחסוך לציבור צרכני החשמל כ-50 אחוז מהעלות הצפויה, כפי שנוצרה בהתאם להסדר הקודם אשר חל כברירת מחדל. כמו כן, ההסדר החדש יאפשר להמשיך לממן ולהקים מתקני קונגרציה בהגנות מתונות יותר מבעבר.

מהנוסח החדש עולה, כי בעלי רישיון במתקנים המספקים למעלה מ-16 מגה-וואט יזכו לתעריף זמינות מגודר, במידה והתנאים הנדרשים למתקן קונרציה בהתאם לרשיונו של היצרן חדלו להתקיים, גם אם הדבר קרה מסיבות שאינן בשליטתו של היצרן.

ייחודיותה של ההסדרה החדשה היא, שלצד התשלום, היא כוללת מספר מנגנונים אשר ימנעו מצב של תשלום עודף ליצרן על חשבון ציבור הצרכנים, באופן הבא: